Skip to main content
   +420 797 970 413
   info@t-klima.cz
KLIMATIZACE BRNO

Servis a údržba

Provádíme pravidelný roční servis a údržbu klimatizací. U klimatizací u kterých to na základě objemu chladiva požaduje zákon, provádíme periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle nařízení ES 517/2014 a zákona 73/2012 Sb., vč. vedení evidenční knihy zařízení.

Proč provádět pravidelnou údržbu?

Klimatizací prochází velký objem vzduchu, který obsahuje množství prachových částic. Tyto částice se usazují na funkčních částech klimatizace, zejména na filtrech, ventilátorech a výparnících. Dále díky střídání teplot a tvorbě chladu dochází ke kondenzaci vody. Tyto dva faktory zapříčiňují zanášení klimatizace prachovými částicemi, růst plísní a bakterií, ucpávání odtoku kondenzátu, snižování výkonu klimatizace, zvýšenou spotřebu el. energie, zápach z klimatizace, snížení životnosti klimatizace.

Díky pravidelné údržbě se:

 • odstraní zdraví škodlivé plísně a bakterie
 • odstraní nepříjemný zápach
 • podstatně zvýší životnost zařízení
 • zvýší výkon klimatizacex
 • sníží spotřeba elektrické energie

Pravidelné cykly údržby

 • 2x ročně
  ordinace lékařů, prašné provozy, servrovny a jiné nepřetržitě zapnuté klimatizace
 • 1x ročně
  domácnosti, které klimatizaci používají pravidelně, kancelářské provozy
 • 1x za 2 roky
  domácnosti, které klimatizaci použijí jen několikrát za rok

Při údržbě klimatizace provádíme

Periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle nařízení ES 517/2014 a zákona 73/2012 Sb., vč. vedení evidenční knihy zařízení.

Údržba vnitřní jednotky

 • vyčištění vnitřních částí jednotky
 • vyčištění výparníku
 • nanesení antibakteriálního a antifungicidního přípravku
 • vyčištění vzduchových filtrů
 • vyčistění pachových filtrů
 • dotažení šroubů na elektrické svorkovnici

Údržba venkovní jednotky

 • kontrola výkonu kompresoru
 • kontrola těsnosti okruhů
 • kontrola množství chladiva
 • vyčistění výparníku
 • dotažení spojů potrubí
 • dotažené šroubů na elektrické svorkovnici

Cena za pravidelnou roční servisní prohlídku a údržbu klimatizace

Vnitřní jednotka
600 Kč bez DPH
Venkovní jednotka
600 Kč bez DPH

U námi nainstalovaných klimatizací platí snížená cena za roční servisní prohlídku a údržbu klimatizace a to po dobu prvních 2 let od instalace

Vnitřní jednotka
500 Kč bez DPH
Venkovní jednotka
500 Kč bez DPH