Skip to main content
   +420 797 970 413
   info@t-klima.cz
TEPELNÁ ČERPADLA BRNO

Tepelná čerpadla

Dodáváme a instalujeme tepelná čerpadla systémů „VZDUCH-VODA (Monoblok i Split) značek Viessmann, Samsung, Nibe a alpha innotec. Na všechny typy tepelných čerpadel vám pomůžeme získat dotaci.

Dotace podporují instalace tepelných čerpadel jako náhrady za vytápění tuhými palivy a elektřinou a také jako zdroje tepla pro nové nízkoenergetické domy. 

Pro firmy

Zapojení chladícího okruhu tepelných čerpadel

Pro firmy, které instalují tepelná čerpadla, ale nemají oprávnění pro „práci s chladivy“ nabízíme zapojení chladivové části okruhu tepelného čerpadla u jimi instalovaných tepelných čerpadel:

 • zapojení chladícího okruhu vč. instalace měděného potrubí

 • tlakovou zkoušku dusíkem vč. certifikátu o tlakové zkoušce

 • vakuování okruhu

 • naplnění okruhu příslušným chladivem

Kdy je výhodné instalovat nové tepelné čerpadlo?

Při stavbě nového domu

Instalace tepelného čerpadla v novém domě je nejjednodušší. V porovnání s plynovým vytápěním tepelná čerpadla výrazně vítězí. Nemusíte platit za zavedení plynu na pozemek a jeho rozvody v domě, kapličku, komín a revizi plynu. Vaše platby za energie budou poloviční. Pro dům vytápěný čistě elektřinou dnes již obtížně získáte stavební povolení. Tepelné čerpadlo vám zajistí nízké provozní náklady i kdyby elektřina v budoucnu výrazně zdražila z důvodu podpory obnovitelných zdrojů.

Při výměně systému vytápění

Tepelné čerpadlo je výhodnější než topení elektřinou, plynem, dřevem i uhlím. Získáte bezobslužný zdroj tepla s minimálními provozními náklady. Pokud používáte elektrokotel s radiátory nebo podlahovým topením, nahradíme ho tepelným čerpadlem a připojíme přímo na váš topný systém. Pokud používáte elektrické přímotopy a nechcete budovat nový topný systém, využijeme tepelné čerpadlo. vzduch/vzduch, které vaše stávající elektrické topení doplní. Získáte levnější sazbu za elektřinu a snížíme vám náklady na topení i ohřev vody. Můžete se zcela odpojit od plynu a ušetřit za paušální poplatky a revize.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (klimatizace)

Princip funkce: tento typ tepelného čerpadla se skládá z jedné venkovní jednotky a jedné nebo více vnitřních jednotek. Venkovní jednotka vyrábí teplo / chlad z okolního prostředí (vzduchu) a přenáší teplo / chlad do vnitřní jednotky. Zde je teplo / chlad uvolněno do „vzduchu“ v interiéru. Laicky řečeno výsledným efektem je teplý / studený vzduch, který proudí z vnitřní jednotky TČ. 

Výhody tepelného čerpadla vzduch/vzduch

 • Rychlý způsob vytápění – systém vzduch/vzduch ohřívá vnitřní vzduch přímo, díky čemuž dosahuje vyššího topného faktoru než tepelná čerpadla jiných systémů.

 • Levný způsob vytápění – navíc můžete využít výhodnou sazbu D57d na elektrickou energii pro celý dům. Úspora nákladů oproti el. přímotopu a plynu až o 70%.

 • Instalace je velmi rychlá.
 • Výborný zdroj tepla v přechodném období.
 • Schopnost odvlhčování vzduchu, čímž pomáhá předcházet vzniku plísní.
 • Lze využívat také doplňkové funkce jako je odvlhčování, čištění a ionizace vzduchu.
 • Nízká počáteční investice. V porovnání s ostatními tepelnými čerpadly zaplatíte na začátku méně peněz.

 • V zimě topí, v létě chladí. Jedno zařízení vám zajistí příjemnou teplotu během celého roku.

 • Ideální na chalupu a do zimní zahrady. Udrží stálou teplotu v místnosti, a to levněji než elektrické vytápění.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch/vzduch

 • Tímto tepelným čerpadlem se nedá ohřívat voda. Proto musíte počítat s dalšími náklady na koupi bojleru a za energie.
 • Teplo ze systému nesálá, ale fouká. To může navozovat pocit průvanu.
 • V režimu vytápění hučí. Ve srovnání se systémy země–voda a vzduch–voda působí rušivě.
 • Nevhodné pro objekty s mnoha malými místnostmi. Jedna vnitřní jednotka nedokáže efektivně vytopit více místností za zavřenými dveřmi.

Kam se nejlépe hodí tepelné čerpadlo vzduch/vzduch (klimatizace)?

 • Jako doplněk pro domy a byty vytápěné elektřinou – tento systém perfektně doplňuje elektrokotle, přímotopné panely i elektrické podlahové topení.
 • Tepelné čerpadlo po celou topnou sezónu dodává co nejvíce tepla do domu a stávající systém ho v případě potřeby jenom doplní.
 • Jako primární zdroj tepla – je perfektním a neinvazivním řešením pro vytápění chat, chalup a menších domů. Kromě výše uvedených výhod tepelné čerpadlo vzduch/vzduch dokáže při vaší nepřítomnosti udržovat objekt v režimu temperace 8°C a po vašem příjezdu se přepne do standardního výkonu a dům rychle vytopí.
 • Tepelné čerpadlo navíc můžete ovládat odkudkoliv ve světě pomocí svého mobilního telefonu.

Optimální řešení pro starší domy při náhradě plynu (topení + teplá voda)

U starších domů představuje přechod na tepelné čerpadlo systému (TČ) „vzduch – voda“ technologický problém, protože původní radiátory z plynového topení nejsou dimenzovány na tepelná čerpadla. A pokud chcete TČ ohřívat i teplou vodu (TV), není řešením ani samotný systém „vzduch – vzduch“, který ohřívat TV neumí. 

Řešením je kombinace obou systémů, kdy:

 • pro ohřev teplé vody použijeme speciální TČ systému „vzduch – voda“ určené pouze pro ohřev TV
 • pro vytápění  použijeme systém „vzduch – vzduch (klimatizace)“

 • Je vyřešeno vytápění i ohřev teplé vody

 • Cenová úspora oproti instalaci pouze systému „vzduch – voda“ pro vytápění i ohřev TV

 • Dva menší na sobě nezávislé systémy (ohřev TV / vytápění)

 • Není nutná výměna radiátorů

 • Je možné zachovat plyn jako záložní systém vytápění nebo ohřevu TV

 • V zimě topí, v létě chladí!

 • Obdobná účinnost / úspora el. energie systému „vzduch – vzduch“ při topení , jako u systému „vzduch – voda“ 

 • Nezávislá a přesná regulace teploty v každé místnosti zvlášť!

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Princip funkce: tento typ tepelného čerpadla se skládá z jedné venkovní jednotky (monoblok) a nebo z jedné venkovní jednotky a jedné vnitřní jednotky (split), viz. obr. níže. Venkovní jednotka vyrábí teplo z okolního prostředí (vzduchu) a přenáší teplo prostřednictvím teplosměnné plochy výměníku do vody, kterou ohřívá. Tato ohřátá voda následně slouží pro vytápění a pro ohřev teplé (užitkové) vody.

Výhody tepelného čerpadla vzduch/voda

 • Zásadní výhodou oproti systému vzduch/vzduch je možnost ohřevu vody pro vytápění a teplé užitkové vody.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch/voda

 • Násobně dražší než systém vzduch/vzduch.
 • Technicky složitější a prostorově náročnější řešení.
 • Nepokrývá 100% spotřeby tepla po celý rok. Nutný další doplňkový zdroj vytápění (elektřina, plyn), který ve špičce (vysoký mráz) pokryje rozdílovou potřebu tepelné energie.

 • Potřebuje „nízkoteplotní“ radiátory. Což je problém při změně systému vytápění z plynu na TČ. Protože původní radiátory většinou nesplňují požadavky na vytápění TČ a je nutná jejich výměna nebo doplnění dalšími radiátory.

Nízko i vysokoteplotní čerpadlo

Split

Tepelná čerpadla Therma V Split jsou tvořena venkovní jednotkou, která je s vnitřní jednotkou propojena chladivovým potrubím a předává teplo z chladiva topnému systému.
Nízkoteplotní čerpadlo

Monoblok

Tepelná čerpadla monoblok mají venkovní jednotku propojenou s topným systémem domu přímo topnou vodou. Do domu se instaluje jen panel ovládání a případný bivalentní zdroj tepla a zásobník teplé vody.

Dotace vztahující se na instalaci tepelných čerpadel

Základní informace o „kotlíkových dotacích“ a dotacích z programu „nová zelená úsporám“, o tom
 • na co se dotace vztahuje,
 • kdo má na dotaci nárok,
 • o výších dotace,
 • jak žádat o dotaci
najdete v těchto dokumentech: